Informacja dotycząca przejścia aplikacji konkursowej SWD-KO do aplikacji NFZ-KO

23.05.2014

Ze względu na istotne zmiany wprowadzone w Portalu SZOI na podstawie założeń projektowych NFZ w zakresie definiowania struktury organizacyjno – wykonawczej i/lub w potencjale świadczeniodawcy (zasoby personalne, zasoby sprzętowe) i/lub harmonogramach dostępności/ czasu pracy konieczne stało się stworzenie nowego typu profilu świadczeniodawcy . Portal SZOI od wersji 2009.04.2.234 obsługuje nowy zakres danych, w związku z czym profil świadczeniodawcy wygenerowany w powyższej (lub późniejszej) wersji SZOI nie zaimportuje się do aplikacji SWD-KO. Import takiego profilu jest możliwy jedynie do aplikacji NFZ-KO. Postępowania ofertowe udostępnione świadczeniodawcom od dnia:28.09.2009 również wymagają importu do aplikacji NFZ-KO. Wczytanie takich postępowań jest możliwe jedynie do aplikacji NFZ-KO. Nie będzie można ich zaimportować do aplikacji SWD-KO i przygotować w niej oferty/dokumentacji aktualizacyjnej.

Użytkownicy, którzy do tej pory podczas konkursu ofert korzystali z aplikacji SWD-KO w celu przygotowania ofert i/lub dokumentacji aktualizacyjnej w określonych przypadkach będą musieli zaktualizować program do aplikacji konkursowej: NFZ-KO. Operacja ta jest wykonywana dokładnie w taki sposób jak wcześniejsze aktualizacje programu SWD-KO i została szczegółowo opisana w dokumentacji użytkownika do systemu NFZ-KO. Aktualizacja z SWD-KO do NFZ-KO jest bezwzględnie wymagana w sytuacjach:

 • konieczności zaimportowania do aplikacji konkursowej nowych postępowań ofertowych na rok 2009 i lata późniejsze – udostępnionych oferentom od dnia 28.09.2009
 • konieczności przygotowania ofert/dokumentacji aktualizacyjnych w aplikacji konkursowej na podstawie ww. nowych postępowań,wprowadzenia zmian w profilu świadczeniodawcy w Portalu SZOI od wersji 2009.04.2.234
 • przygotowania ofert/wniosków/dokumentacji aktualizacyjnych na podstawie profilu wygenerowanego w Portalu SZOI od wersji 2009.04.2.234.

Przykładowe sytuacje WYMAGAJĄCE aktualizacji programu do nowej wersji aplikacji konkursowej: NFZ-KO.

 • Sytuacja 1: Oferta wprowadzona (lub sprawdzona) w dotychczasowej aplikacji konkursowej SWD-KO Świadczeniodawca w dotychczasowych konkursach ofert korzystał z aplikacji SWD-KO i posiada gotową (jeszcze nie zatwierdzoną) ofertę (oferta przygotowana na podstawie postępowania ofertowego w starej wersji). W tej sytuacji świadczeniodawca powinien:

  • wygenerować nową wersję profilu w Portalu SZOI (plik *.sps)
  • wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do aplikacji NFZ-KO (uruchamiając plik do aktualizacjiAktualizuj_NFZ_KO.exe)
  • zaimportować wygenerowaną wersję profilu *.sps- zatwierdzić ofertę/dokumentację aktualizacyjną- przekazać ofertę w dotychczasowym trybie do właściwego OW NFZ.
 • Sytuacja 2: Nastąpiła zmiana w strukturze i/lub zasobach świadczeniodawcy

Nastąpiły zmiany w:

 • dotychczasowej strukturze organizacyjno-wykonawczej i/lub
 • dotychczasowym potencjale świadczeniodawcy: zasobach personalnych, zasobach sprzętowych i/lub
 • dotychczasowych harmonogramach dostępności/ czasu pracy

Po aktualizacji danych w Portalu SZOI świadczeniodawca musi: 

 • wygenerować nową wersję profilu w Portalu SZOI (plik *.sps)
 • wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do aplikacji NFZ-KO (uruchamiając plik do aktualizacji Aktualizuj_NFZ_KO.exe
 • zaimportować wygenerowaną wersję profilu *.spsprzygotować ofertę zgodnie z dotychczasowym trybem i przekazać do właściwego OW NFZ.
 • Sytuacja 3: Przygotowanie nowej oferty/wniosku/dokumentacji aktualizacyjnej od momentu aktualizacji systemu SZOI do wersji: 2009.04.2.234) Portal SZOI od wersji 2009.04.2.234 obsługuje nowy zakres danych, w związku z czym profil świadczeniodawcy wygenerowany w powyższej (lub późniejszej) wersji SZOI nie zaimportuje się do aplikacji SWD-KO. Import takiego profilu jest możliwy jedynie do aplikacji NFZ-KO. Świadczeniodawca przygotowuje ofertę na podstawie aktualnych danych w Portalu. W tej sytuacji świadczeniodawca powinien:

  • wygenerować nową wersję profilu w Portalu SZOI (plik *.sps)
  • wykonać aktualizację aplikacji SWD-KO do aplikacji NFZ-KO (uruchamiając plik do aktualizacjiAktualizuj_NFZ_KO.exe)
  • zaimportować wygenerowaną wersję profilu *.sps
  • przygotować ofertę zgodnie z dotychczasowym trybem i przekazać do właściwego OW NFZ.

Sytuacje NIE WYMAGAJĄCE aktualizacji programu do nowej wersji aplikacji konkursowej: NFZ-KO.

 • Oferta/dokumentacja aktualizacyjna kompleksowo przygotowana w dotychczasowej aplikacji konkursowej SWD-KO Świadczeniodawca w dotychczasowych konkursach ofert korzystał z aplikacji SWD-KO i posiada kompleksowo przygotowaną ofertę/wniosek/dokumentację aktualizacyjną – gotową do przekazania do OW NFZ. Oferta/dokumentacja aktualizacyjna została wprowadzona, zatwierdzona, wygenerowana do pliku elektronicznego i wydrukowana w SWD-KO. W tej sytuacji świadczeniodawca powinien:

  • przekazać ofertę w dotychczasowym trybie do właściwego OW NFZ.
 • Oferta/dokumentacja aktualizacyjna kompleksowo przygotowana (za wyjątkiem wydruku dowersji papierowej) w dotychczasowej aplikacji konkursowej SWD-KO Świadczeniodawca w dotychczasowych konkursach ofert korzystał z aplikacji SWD-KO i posiada kompleksowo przygotowaną ofertę/dokumentację aktualizacyjną – dotychczas nie wydrukowaną. Oferta/dokumentacja aktualizacyjna została wprowadzona, zatwierdzona i wygenerowana do pliku elektronicznego. W tej sytuacji świadczeniodawca powinien:
 • wydrukować ofertę w SWD-KO,- przekazać ofertę w dotychczasowym trybie do właściwego OW NFZ.

Instalowanie aktualizacji programu SWD-KO do programu NFZ-KO
  UWAGA !

Instrukcja obsługi

Warszawa, 06 października 2009 roku