Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku niżej wymienionych Świadczeniodawców, w zakresie ZPO

28.02.2018

– W rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie – kod postępowania:

08-18-000010/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

1. M.Łuczak (08R/81185)

Miejsce udzielania świadczeń:

  • Punkt Obsługi ul. Karola Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa

– W rodzaju zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych
z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – kod postępowania:

08-18-000008/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (08R/80017)

Miejsce udzielania świadczeń:

  • Apteka Burchacińscy; Apteki Tanich Leków ul. Piłsudskiego  1a, 48-300 Nysa
  • APTEKI BURCHACIŃSCY; WEJDŹ PO ZDROWIE ul. Ks. Skowrońskiego 28, 48-200 Prudnik

2. Essity Poland Sp. z o.o. (08R/81182)

  • NA DOBRE I NA ZŁE, ul. Prudnicka 7/U2, 48-300 Nysa