O pozytywnie ocenionym wniosku Świadczeniodawcy:

09.04.2021

w rodzaju zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie– kod postępowania:

08-21-000006/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

OTIS- MED. Witold Czarnecki  (08R/80921)

Miejsce udzielania świadczeń:

Ul. Gdańska 1, 48-100 Głubczyce

miejsce umieszczenia (podstrona): Strona główna OOW NFZ ; świadczeniodawcy / zaopatrzenie
w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne