Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNA INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ LEKARZY W SPRAWIE KORZYSTANIA Z SYSTEMU eWUŚ !!!!!

05.11.2015

WAŻNA INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ LEKARZY W SPRAWIE KORZYSTANIA Z SYSTEMU eWUŚ  !!!!!

 

Począwszy od  XI 2015  zaczynają tracić ważność, upoważnienia nadane przez Opolski NFZ dla „Administratorów” systemu eWUŚ, a tym samym – upoważnionym przez nich „Użytkownikom”, które upływają po 3 latach od momentu nadania.

 Aby zachować ciągłość pracy w systemie eWUŚ wskazane jest, aby jeszcze przed upływem 3-letniego okresu ponownie wysyłać drogą elektroniczną do NFZ wnioski o nadanie uprawnień „Administratora” (i tylko – administratora).

Przyjęcie takiego wniosku spowoduje automatycznie anulację (zamknięcie) poprzedniego upoważnienia, a nowe zostanie zapisane na kolejny 3-letni okres. Tym samym administratorzy uzyskają możliwość ponowienia na następne 3 lata uprawnień wybranym przez siebie „Operatorom”.

Nadane przez NFZ upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ dla „Świadczeniodawców” oraz „Personelu Medycznego” są bezterminowe. Nie trzeba ich odnawiać.

Należy również odnowić uprawnienia dla operatorów zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu korzystania przez świadczeniodawców z systemu eWUŚ, które są ważne tylko 3 lata od dnia nadania uprawnienia. Upoważnienia te nie są rejestrowane w Portalu Świadczeniodawcy, obowiązek ich posiadania i przechowywania należy do świadczeniodawcy.

 

Brak wykonania przez Państwa tych czynności spowoduje brak dostępu do systemu eWUŚ.

W załączeniu „Instrukcja pokazująca czynności do wykonania na Portalu  Świadczeniodawcy”.

Informacje w sprawie problemów wynikających z nadawania uprawnień proszę kontaktować się z Wydziałem Informatyki: tel 077 4020132 i 077 4020130 ,077 4020178 , 077 4020179.