Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie o składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

12.07.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ
PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Z ZAKRESU "PROFILAKTYKA 40 PLUS"
NA OKRES 12.07.2022 – 31.12.2022

KOD POSTĘPOWANIA 08-22-000052/PPZ/18/8/13

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.)

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
Adres: Ozimska 72A
45-310 Opole

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na obszarze województwa: 16 – OPOLSKIE.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ ze zm. Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (z późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ ze zm. Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres 12.07.2022 – 31.12.2022 dostępne są w siedzibie Opolskiego OW NFZ, adres: Ozimska 72A 45-310 Opole, od dnia 12.07.2022 do dnia 31.12.2022 w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-opole.pl.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim OW NFZ tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".