Dla Świadczeniodawcy

POZ

Opieka koordynowana w POZ

08.02.2023
Opieka koordynowana w POZ

Dodatkowy komunikat dla świadczeniodawców POZ

21.11.2018
ubiegających się o dofinansowanie informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

30.11.2017
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje i przypomina, że kwestię korzystania ze świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców będących cudzoziemcami czasowo zatrudnionymi na terenie…

Komunikat dotyczący wzrostu finansowania ŚOZ, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

29.01.2016
Komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje,…

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: POZ – nowi świadczeniodawcy

23.11.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !…

Wystawiono wyniki weryfikacji POZ oraz szablony za maj 2023

20.04.2015
Wystawiono wyniki weryfikacji POZ oraz szablony za maj 2023, możliwe do poboru zarówno przez aplikacje jak i z portalu świadczeniodawcy. Została zablokowana możliwość przesyłania deklaracji…

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad wystawiania druków ZUS- ZLA w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych

03.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad wystawiania druków ZUS- ZLA w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych

Informacja dot. zmiany numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w PO

03.03.2015
Informacja dot. zmiany numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot. świadczeń pielęgniarki POZ i opieki całodobowej w POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów § 8 i 9

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, iż stosownie do zapisów § 8 i 9 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ (świadczenia lekarza POZ,…

Zasady pobierania materiałów do badań diagnostycznych przez pielęgniarkę lub położną POZ w domu świadczeniobiorcy

03.03.2015
Zasady pobierania materiałów do badań diagnostycznych przez pielęgniarkę lub położną POZ w domu świadczeniobiorcy