Dla Świadczeniodawcy

POZ

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 lipca 2009 roku dot. informacji o zmianie numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ

03.03.2015
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 lipca 2009 roku dot. informacji o zmianie numerów umów w roku 2009 w rodzaju POZ w części dot.…

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców

03.03.2015
Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie postępowania w przypadku zachorowań na grypę i choroby grypopochodne

03.03.2015
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie postępowania w przypadku zachorowań na grypę i choroby grypopochodne

Komunikat dla świadczeniodawców

03.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców

POZ- aneksowanie umów na rok 2010

03.03.2015
POZ- aneksowanie umów na rok 2010

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. wyposażenia gabinetów lekarskich w zestawy przeciwwstrząsowe

03.03.2015
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dot. wyposażenia gabinetów lekarskich w zestawy przeciwwstrząsowe

Informacja dla Świadczeniodawców POZ w sprawie kontraktowania 2010.

03.03.2015
Informacja dla Świadczeniodawców POZ w sprawie kontraktowania 2010.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, iż należności za realizację umów zawartych

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, iż należności za realizację umów zawartych w rodzaju POZ w miesiącu styczniu 2010 roku wypłacane będą…

Informacja dot. kodów produktów kontraktowych obowiązujących w roku 2010 w rodzaju POZ

03.03.2015
Informacja dot. kodów produktów kontraktowych obowiązujących w roku 2010 w rodzaju POZ

Zaproszenie na szkolenie dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Województwa Opolskiego pn. ”Rola lekarzy POZ w profilaktyce

03.03.2015
Zaproszenie na szkolenie dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Województwa Opolskiego pn. ”Rola lekarzy POZ w profilaktyce chorób nowotworowych” Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka…