Dla Świadczeniodawcy

POZ

Zasady rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej udzielonych uczniom klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

03.03.2015
Zasady rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej udzielonych uczniom klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

Ważności deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ składanych przez rodziców

03.03.2015
Ważności deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich po uzyskaniu przez te osoby pełnoletności

Zasady rozliczeń i płatności za świadczenia opieki zdrowotnej

03.03.2015
Zasady rozliczeń i płatności za świadczenia opieki zdrowotnej

Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż świadczeniodawcy POZ realizujący świadczenia lekarza POZ lub pielęgniarki

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż świadczeniodawcy POZ realizujący świadczenia lekarza POZ lub pielęgniarki POZ dla podopiecznych DPS lub placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych winni…

Komunikat dla Lekarzy i Pielęgniarek POZ

03.03.2015
Komunikat dla Lekarzy i Pielęgniarek POZ

Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż POZ stosownie do zapisów § 10 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki uprzejmie przypomina, iż POZ stosownie do zapisów § 10 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ świadczeniodawcy POZ realizujący świadczenia lekarza…

Stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia w sprawie korzystania ze szczepień ochronnych w Polsce

03.03.2015
Stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia w sprawie korzystania ze szczepień ochronnych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innym państwie członkowski UE/EFTA

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu przekazuje poniżej wykładnię przepisów dot. ważności deklaracji wyboru

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu przekazuje poniżej wykładnię przepisów dot. ważności deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko Centrali NFZ w sprawie czasookresu finansowania świadczeń POZ na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki

03.03.2015
Stanowisko Centrali NFZ w sprawie czasookresu finansowania świadczeń POZ na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w sytuacji zaprzestania udzielania przez nich świadczeń u…

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Numer 48/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31.08.2010 roku/