Dla Świadczeniodawcy

POZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w części dot. świadczeń: świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej…

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ, których termin obowiązywania wygasa z dniem…

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące do dnia 3

03.03.2015
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące do dnia 31.12.2011 roku w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:…

Informacja dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki

03.03.2015
Informacja dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Uwaga! Istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostających na listach aktywnych

03.03.2015
Uwaga! Istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostających na listach aktywnych, dla których nie można było potwierdzić uprawnień do świadczeń.

Uwaga! Istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostających na listach aktywnych

03.03.2015
Uwaga! Istnieje możliwość przekazania Świadczeniodawcom POZ informacji o osobach pozostających na listach aktywnych, dla których nie można było potwierdzić uprawnień do świadczeń.

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ

03.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego. DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !

W katalogach dedykowanych na Portalu Świadczeniodawcy w katalagu PISMA umieszczono ważny komunikat dotyczący sprawozdań

03.03.2015
W katalogach dedykowanych na Portalu Świadczeniodawcy w katalagu PISMA umieszczono ważny komunikat dotyczący sprawozdań półrocznych ZBPOZ.

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ

03.03.2015
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !