Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Abolicja i wsteczne zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego – przypomnienie

06.04.2017

Przypominamy, że 12 kwietnia 2017 r. upływa termin wynikający z ustawy nowelizującej przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w którym można skorzystać z tzw. abolicji tj. dokonać wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wskazując wsteczną datę uprawnień. Pozwoli to uniknąć konieczności zwrotu kosztów świadczeń i procedury administracyjnej z tym związanej.

Możliwość ta dotyczy w szczególności osób, które spełniały kryteria statusu członka rodziny, jednak nie zostały poprawnie lub terminowo zgłoszone lub ich status wygasł wskutek powstania własnego tytułu, po którym to nie zostało odnowione zgłoszenie jako członek rodziny. Osoby takie mogą jeszcze tylko do dnia 12 kwietnia 2017 r. zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez ówczesnego płatnika składek wskazując wsteczną datę uprawnień.

W celu uzyskania szczegółowych informacji umożliwiających precyzyjne korekty historii ubezpieczenia prosimy o kontakt z OOW NFZ: tel. 77 54-95-355, 77 54-95-360, 77 40-20-138, 77 40-20-188. Ponadto zapraszamy do placówki Opolskiego OW NFZ w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 18:00, pozostałe dni od 8:00 do 16:00.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów