Dla Pacjenta

Program profilaktyki raka jelita grubego

Od 1 grudnia 2022 roku w województwie opolskim realizowany jest przesiewowy program  profilaktyki raka jelita grubego.

Gdzie można skorzystać z programu:

Nazwa

Miejscowość

Adres

Telefon

Szpital Wojewódzki w Opolu – sp. z o.o. 45-061 Opole ul. Katowicka 64 506 218 078
EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna Szpital Świętego Rocha w Ozimku 46-040 Ozimek ul. Częstochowska 31 727-600-314
77 427 34 91
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 36A 77 407 02 88
Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 47-303 Krapkowice Osiedle XXX Lecia 21 77 446 72 79
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 45-401 Opole Aleja Wincentego Witosa 26 77 45 20 369
Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku 48-200 Prudnik ul. Szpitalna 14 77 406 78 31
502 764 003
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego 45-061 Opole ul. Katowicka 66A 606 419 886

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Analiza krajowych trendów epidemiologicznych pochodzących z ostatnich 40 lat wskazuje, że nowotwór jelita grubego zajmuje bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o częstość zapadalności u obu płci – drugie wśród kobiet i trzecie wśród mężczyzn. Jest więc jednym z najistotniejszych epidemiologicznie problemów w populacji, a także dużym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej.

Celem badań jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów – gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju – są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych.

Celem programu jest zapewnienie spadku umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej oraz spadek zapadalności – czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Kryteria kwalifikacji do programu. Osoby w wieku:

  • 50-65 lat;
  • 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteriami wyłączenia z programu są:

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
  • kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Akcję informacyjną o programie prowadzą świadczeniodawcy realizujący program.

Kwalifikacji do programu przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety.

Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.

Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym przysługuje pacjentom:

  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,
  • którzy zgłaszają u świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.

Świadczenie realizowane jest w trybie ambulatoryjnym.

Każde badanie podlega podsumowaniu, tj. wydaniu pacjentowi wyniku badania oraz wskazania dalszych zaleceń w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. W trakcie wizyty podsumowującej przeprowadzana jest z pacjentem ankieta po badaniu.

W przypadku wyniku prawidłowego konsultacja może odbyć się za pośrednictwem teleporady.