Dla Pacjenta

Program profilaktyki raka szyjki macicy

  • Badania w ramach programu

W ramach programu wykonuje się badanie cytologiczne wymazu z ujścia zewnętrznego i z tarczy szyjki macicy. W przypadku niepokojącego wyniku badania cytologicznego lekarz kieruje na dalszą diagnostykę (etap pogłębionej diagnostyki), która obejmuje kolposkopię oraz ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

  • Kto może skorzystać z programu

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-64 lat:

– które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;

– obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które nie mieszczą się w podanej grupie wiekowej również mogą korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w poradniach posiadających umowę z NFZ.

  • Jak skorzystać z badania

Bezpłatne badania cytologiczne wykonywane są w poradniach ginekologicznych posiadających umowę z NFZ. Dla zachęcenia pacjentek do badań cytologicznych wysyłane są imienne zaproszenia, jednak nie są one konieczne, aby skorzystać z badania, nie jest również wymagane skierowanie.