Dla Pacjenta

Program profilaktyki raka piersi

Badania w ramach programu

W ramach programu wykonuje się mammografię, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, pacjentka skierowana jest do etapu pogłębionej diagnostyki, w ramach której lekarz może zlecić dodatkową mammografię, usg, piersi, biopsję.

Kto może skorzystać z programu

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 45-74 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Jak skorzystać z badania mammograficznego

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Badania wykonywane są w niżej podanych ośrodkach stacjonarnych – przychodniach lub szpitalach oraz w mammobusach (dane o postoju są zamieszczone w harmonogramie mammobusów)

Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca udzielania świadczeń Numer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 7, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 77 40 62 527
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu ul. Budowlanych 4, 45-202
Opole
77 45 38 461
77 45 38 462
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o. ul. Marii Rodziewiczówny 34, 48-300 Nysa 77 43 32 486
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A, 45-060
Opole
77 44 161 54
Ac Artimex Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Plac Gwardii Ludowej 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 77 48 10 592

Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki

Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca udzielania świadczeń Numer telefonu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 7, 47-200
Kędzierzyn-Koźle
77 40 62 527
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu ul. Budowlanych 4, 45-202
Opole
77 45 38 461
77 45 38 462
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A, 45-060
Opole
77 44 161 54
Nyski Ośrodek Onkologii „Onkovit” Sp. z o.o. ul. Marii Rodziewiczówny 34, 48-300 Nysa 77 43 32 486