Dla Pacjenta

Program profilaktyki raka szyjki macicy w POZ

  1. Badanie wykonuje się co 3 lata u kobiet w wieku między 25 – 64 r.ż. (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).
  2. Rozmaz cytologiczny w ramach skryningu może pobierać położna POZ posiadająca kwalifikacje określone w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
  3. W przypadku kobiet leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Świadczeniodawcy realizujący program profilaktyczny na terenie woj. opolskiego:

Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole 77 40 20 372
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin 774 076 966
Przychodnia Rodzinna MED-JEM ul. Nowa Kolonia 14, 47-133 Jemielinica 77 463 83 93, 882 919 202
OPTIMA MEDYCYNA SA ul. Dambonia 171, 45-861 Opole 77 88 72 121
Józef Murawski NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANMED SP. Z O.O. ul. Porcelanowa 17, 49-130 Tułowice 77 46 00 147
Józef Murawski NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANMED SP. Z O.O. ul. Dworcowa 4, 48-316 Łambinowice 77 43 43 505
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarska PRO-FAMILIA Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7, 46-100 Namysłów 77 41 04 468
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GAMED” S.C. Jolanta Karliczek, Paweł Grzanka ul. Parkowa 2a, 46-380 Dobrodzień 601 808 066