Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Informacja o programach profilaktycznych…

03.02.2015

 

Prawie milion przebadanych kobiet, około kilkunastu tysięcy postojów mammobusów –  to bilans Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 2014 roku.
Każdego dnia mammobusy odwiedzały dziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu wsi, miast i miasteczek  w całym kraju. Stacjonowały  szczególnie tam, gdzie nie ma stacjonarnych gabinetów, tak aby jak największa liczba Pań mogła wykonać mammografię.
W całym kraju , w pracowniach stacjonarnych oraz mammobusach  –  przebadano 964 901 pań w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Wartość udzielonych świadczeń wyniosła 81 623 562 zł.  Najliczniej z możliwości wykonania badań mammograficznych korzystały mieszkanki województwa wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego.
Co ważne – ok. 30 tysięcy pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę lub leczenie.   Z kolei  z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w ubiegłym roku 677 128 osób.  Wartość wykonanych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła 27 275 618 zł.
Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ mają na celu zapobieganie chorobom poprzez wczesne wykrycie choroby oraz  kontrolowanie czynników ryzyka. 
Program profilaktyki raka piersi (mammografia) skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat; obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Aby ułatwić Paniom zaplanowanie badań, OW NFZ publikują na swoich stronach aktualne informacje o terminach i miejscach postoju mammobusów, w których w ramach programu, można wykonać mammografię w dniach od 2 do 6 lutego

Opolski OW NFZ 
https://www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/swiatowy_dzien_walki_z_rakiem_2015-02-02.html

 

Opole, 03.02.2015
Źródło: Wydział Organizacyjny