Dla Pacjenta

Skargi i wnioski

Kiedy możesz złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia?

Jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące dostępności do świadczeń medycznych, jakości lub odpłatności za świadczenia medyczne.

Co musi zawierać skarga?

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Jak złożyć skargę?

 • pocztą tradycyjną
 • faksem
 • pocztą elektroniczną
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • złożyć pismo przygotowane samodzielnie lub skargę do protokołu bezpośrednio w sali obsługi w Opolu przy ul. Ozimskiej 72A lub punkcie obsługi w Nysie – ul. Piastowska 33 (budynek Starostwa Powiatowego)
 • nasze dane kontaktowe dostępne są TUTAJ

Gdzie składać inne skargi w podobnej tematyce?

 • Niewłaściwe zachowanie personelu medycznego:

W pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala, w przychodni – pielęgniarka przełożona, kierownik/dyrektor przychodni. Są to działania najszybsze, często przynoszące zamierzony skutek,

 • Naruszenie praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13 01-231 Warszawa, fax: (22) 506 50 64, kancelaria[at]rpp.gov.pl, [at] = @ ;  www.rpp.gov.pl

 • Naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej – Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39, fax. 77 454 67 09, e-mail: opole[at]hipokrates.org [at] = @ www.izbalekarska.opole.pl

 • Naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail: biuro[at]oipip.opole.pl [at] = @ ; www.oipip.opole.pl

 • Naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00, e-mail: kancelaria[at]uodo.gov.pl [at] = @ ; www.uodo.gov.pl

Przedstaw nam swoje pomysły

Pacjencie, jeśli masz pomysł jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby świadczeniobiorców, ulepszyć organizację, usprawnić pracę i zapobiec nadużyciom placówek medycznych bądź pomysł na efektywniejsze wykonywanie zadań przez Fundusz możesz złożyć wniosek. Wniosek składasz na takich samych zasadach jak skargę.

Więcej informacji:

Infolinia TIP 800 190 590

Jak złożyć skargę krok po kroku.