Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH POZ

07.08.2015

ZAPROSZENIE NA

BADANIA PROFILAKTYCZNE

WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy.

 

ADRESACI – Osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

 

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału  pielęgniarki.

 

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

 

1) w ramach poradnictwa antytytoniowego:

–    wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia),

–    porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,

–    prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem postępowania.

2) w ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:

 –   poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz

–    badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.