Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Polskie Dni Spirometrii 14 – 19 września 2015r.

15.09.2015

Polskie Dni Spirometrii

14 – 19 września 2015r.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z obchodami III Polskich Dni Spirometrii, które zostały objęte patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, informujemy o możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych, organizowanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Ośrodki, które zgłosiły chęć udziału do przeprowadzenia badań spirometrycznych, w których Pacjenci będą mogli wykonać bezpłatnie badanie spirometryczne w dniach 14-19 września na stronie http://www.astma-alergia-pochp.pl/.

Zachęcamy do bezpłatnej spirometrii, nieinwazyjnego badania, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję, a jest niezbędne do potwierdzenia diagnozy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Dzięki wczesnemu wykryciu choroby i właściwemu postępowaniu leczniczemu we współpracy z pacjentem możliwe jest uzyskanie przez pacjenta kontroli nad własnym zdrowiem, spowolnienie procesu chorobowego, poprawa jakości i długości życia. 

Cele założone przez organizatorów zbieżne są z założeniami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia projektu edukacyjnego,, …liczy się każdy oddech…”. Wspólnym celem jest zapewnienie pacjentom informacji o chorobie, edukacja zdrowotna i uzyskanie kontroli nad zdrowiem oraz jego poprawa we współdziałaniu z lekarzem, przeciwdziałanie zaostrzeniom, zmniejszenie ryzyka ciężkiego oddechowego inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.

Źródło: Wydział Organizacyjny