Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla studentów

30.09.2015

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim OOW NFZ uprzejmie przypomina najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego studentów:

 

Większość studentów korzysta z uprawnień członka rodziny – oznacza to, iż prawo do świadczeń wynika ze zgłoszenia dokonanego przez jedno z rodziców u swojego płatnika składki. Ponieważ wakacje bywają często dla studentów okresem aktywności zawodowej warto pamiętać, iż podjęcie pracy w ramach umowy o pracę powoduje wygaśnięcie statusu członka rodziny, a jej zakończenie wygaśnięcie prawa do świadczeń po 30 dniach. Rodzic w takiej sytuacji powinien niezwłocznie zgłosić u swojego płatnika zarówno wyrejestrowanie dziecka z uwagi na podjęcie własnego zatrudnienia a następnie ponowne jego zgłoszenie po zakończeniu pracy i powrocie do nauki. Po ukończeniu 26 roku życia co do ogółu kończy się możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia jako członek rodziny – wówczas osoba kontynuująca studnia powinna niezwłocznie zgłosić się w tej kwestii do swojej uczelni, która to zgłasza studenta do ubezpieczenia i staje się płatnikiem składek zdrowotnych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w ulotce.

Przypominamy, iż posiadając dostęp do ZIP – możliwe jest m.in. sprawdzanie własnego statusu w systemie eWUŚ co daje informację o bieżących uprawnieniach i ich zmianach, a także szybkiej interwencji w przypadku problemów ze statusem ubezpieczenia. Zapraszamy do uzyskania dostępu do zip.

 

W razie zapytań w tematyce ubezpieczeń zdrowotnych informacji udziela Wydział Spraw Świadczeniobiorców tel. 77 40-20-161 (-162).