Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

W ramach akcji „NFZ bliżej pacjenta”, Opolski OW NFZ przypomina o zasadach ubezpieczenia zdrowotnego studentów.

03.06.2016

Studencie nie oblej egzaminu z EWUŚ

W ramach akcji „NFZ bliżej pacjenta”, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o zasadach ubezpieczenia zdrowotnego studentów. 

 1. Jeśli skończyłeś studia lub zostałeś skreślony z listy studentów powinieneś zostać bezzwłocznie wyrejestrowany z ubezpieczenia. Zachowujesz jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące.
 2. Student, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego: gdy pracuje np. na umowę o pracę, otrzymuje rentę, prowadzi własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia)
 3. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako  członek rodziny. Wówczas zgłoszenia dokonuje rodzic lub współmałżonek rodzica. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu ani w Polsce ani w innym kraju UE/EFTA, mogą to zrobić dziadkowie. Student może być zgłaszany do ubezpieczenia w ten sposób tylko do 26 roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów:
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).
 1. Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie.

 

STUDENCIE  PAMIĘTAJ!

 1. Jeśli w trakcie studiów pracowałeś dorywczo, np. w okresie wakacji na umowę o pracę lub miałeś staż pracy  to uzyskałeś wtedy na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia i utraciłeś uprawnienie do świadczeń zdrowotnych z tytułu zgłoszenia przez rodziców. Po zakończeniu pracy – przypomnij rodzicom, aby ponownie zgłosili Ciebie do ubezpieczenia jako uczącego się członka rodziny. Wówczas zachowujesz „ciągłość ubezpieczenia”, a tym samym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 1. Powyższe zasady nie dotyczą uczniów, studentów do ukończenia 26 lat, którzy wykonują  pracę na podstawie umowy-zlecenia. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Zatem w okresie zatrudnienia na umowę zlecenia zachowują oni status członka rodziny i pozostają zgłoszeni przy ubezpieczeniu rodziców. Ważne: zgłoś fakt, iż studiujesz zleceniodawcy, aby nie dokonał błędnych zgłoszeń Ciebie do ubezpieczenia.

 

 1. Jeśli rodzic, który zgłosił studenta do ubezpieczenia zmienia pracę – wtedy również trzeba zadbać  to, aby członkowie rodziny zostali ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia przez jednego z rodziców.

 

 1. Osoba kształcąca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też  powinna  być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne  spoczywa wówczas po stronie uczelni. Informację na temat braku ubezpieczenia przekazuje dla uczelni osoba zainteresowana – student.

 

 1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona ze statusem członka rodziny. Wobec powyższego m.in. rodzice zobowiązani są poinformować pracodawców, ZUS, KRUS o podjęciu zatrudnienia przez ich dzieci lub zakończeniu nauki, a mężowie o zatrudnieniu żon.

 

SPRAWDŹ, CZY MASZ UBEZPIECZENIE?

Od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach” sprawdzi, jaki jest jego status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r.

Aby uzyskać login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w ZIP wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do Oddziału NFZ.

Użytkownik ZIP ma w szczególności możliwość sprawdzenia swojego statusu uprawnień w systemie eWUŚ, w sytuacji gdy uzyska lub utraci uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, może otrzymać w systemie ZIP komunikat informujący o tej zmianie. Na życzenie użytkownika, system ZIP może wysyłać na wskazany adres email informacje o oczekującym komunikacie.

 

Jakie informacje można znaleźć w systemie ZIP:

 • informator gdzie się leczyć 
 • gdzie szukać pomocy w nagłych przypadkach
 • gdzie wykonać badanie profilaktyczne
 • poradnik jak korzystać z opieki zdrowotnej
 • kiedy można się zarejestrować do poradni lub na zabiegi
 • kiedy przyjmuje lekarz specjalista
 • jakie jest wyposażenie placówki
 • jak dojechać do przychodni lub szpitala
 • gdzie jest to miejsce na mapie
 • czy placówka ma parking
 • czy w budynku jest winda
 • czy jest podjazd dla wózków i łazienka dla niepełnosprawnych,
 • adresy aptek i punktów aptecznych
 • gdzie zarejestrujesz wniosek na wózek ortopedyczny czy pielucho majtki
 • zasady leczenia za granicą
 • czy mamy prawo do opieki zdrowotnej
 • prawa pacjenta
 • uprawnienia szczególne
 • jakie zostały udzielone świadczenia
 • w jakiej placówce pacjent ma złożone deklaracje
 • dane dot.  zrealizowanych, refundowanych receptach lekarskich
 • dane dot. refundowanych przez NFZ pobytach w uzdrowiskach