Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 r.

30.12.2016

Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. pacjenci mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego.

Jednocześnie przypominamy, że w razie pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent (bez względu na miejsce zamieszkania) może skorzystać z najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy np. w święta.