Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Od 1 stycznia 2017 r. rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

02.01.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina, że w związku z opublikowaniem w dniu 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)", która zgodnie z § 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

            Wobec powyższego uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Należy zauważyć, że osób tych nie wpisuje się na listy oczekujących.

Źródło: Rzecznik Prasowy