Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Informacja dla pacjentów dotycząca „wstecznego” ubezpieczenia członków rodziny

19.01.2017

W związku z akcją informacyjną prowadzoną przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu związaną z możliwością wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania zapytań drogą elektroniczną na adres: abolicja@nfz-opole.pl

Wobec osób, które dopełniły obowiązku wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy nie wszczyna się postępowań administracyjnych (ustawa weszła w życie 12 stycznia 2017 r.)

Ponadto w dniach 19 i 20 stycznia 2017 r. Oddział wydłużył godziny pracy, w związku z czym istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego do godziny 18.00 pod nr tel.77 54 95 360

Jednocześnie w związku ze wzmożonym nasileniem Państwa zapytań drogą telefoniczną uprzejmie prosimy o cierpliwość.