Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

14.02.2017

Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Źródło: Rzecznik Prasowy