Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Dzień Otwarty OOW NFZ – 4 marzec 2017 r.

28.02.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 4 marca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Oddziału, ul. Głogowska 37 na Dzień Otwarty – NFZ Bliżej Pacjenta.

Tematem wiodącym  tego dnia będzie możliwość uzyskania informacji nt. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia, jaką dała znowelizowana ustawa o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowo będzie można wyrobić kartę EKUZ, uzyskać dostęp do ZIP i uzyskać informacje z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego np. leczenia uzdrowiskowego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, praw pacjenta. Będzie również możliwość złożenia w Oddziale wszelkiej korespondencji.

W tym dniu Opolski Oddział będzie gościć przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na stoisku ZUS  będzie możliwość zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych. Założenie kont na PUE pozwala na wgląd m.in. do danych o ubezpieczeniu zdrowotnym. Znajdują się tam informacje dotyczące przynależności do NFZ (nazwa oddziału NFZ i data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym) oraz na temat członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Będzie także można dowiedzieć się w jaki sposób możliwe jest za pomocą programu Interaktywny Płatnik Plus przekazanie do ZUS wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

PUE (Platforma Usług Elektronicznych) oraz funkcjonalności IPP (Interaktywny Płatnik Plus).

Na stoisku KRUS  będzie można zasięgnąć informacji na temat: zasad kierowania rolników na rehabilitację leczniczą organizowaną przez KRUS.