Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat w sprawie informacji udostępnionej przez poradnię ginekologiczną

13.03.2017

W związku z udostępnieniem przez poradnię ginekologiczną SP ZOZ „Zaodrze” przy ul. Licealnej w Opolu informacji dotyczącej badań profilaktycznych cyt. ”Jeśli badanie cytologiczne miała Pani wykonane w ciągu ostatnich trzech lat i nie wykazało ono zmian, nie ma potrzeby jego powtarzania” Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina, że

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

–    które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat,

–    obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które nie mieszczą się w podanej grupie wiekowej lub posiadają wskazania medyczne do wykonania badań również mogą korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w poradniach posiadających umowę z NFZ.

Jednocześnie wyjaśniamy, że działanie pracowników ww. poradni jest całkowicie niezrozumiałe dla OW NFZ. Dotychczasowe praktyki promocji badań profilaktycznych prowadzone przez tut. Oddział wskazują, że stanowi ona jeden z priorytetów na terenie województwa opolskiego, a NFZ stale zachęca kobiety do badań profilaktycznych.

Oddział zwrócił się do świadczeniodawcy o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz usunięcie niefortunnie zamieszczonej informacji.

Źródło: Rzecznik Prasowy