Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów- zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku zakończenia przez placówkę medyczną umowy z NFZ

31.05.2017

Pacjencie, w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielenie świadczeń przez placówkę medyczną, w której byłeś wpisany na listę oczekujących, możesz w celu uzyskania danego świadczenia wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot medyczny.

 

W tym przypadku pamiętaj, że:

1. Placówka medyczna, która zakończyła wykonywanie umowy ma obowiązek wydać Ci oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy zgłosiłeś się do niej. Pamiętaj, że za wydanie zaświadczenia nie wnosisz opłaty.

2. W nowej placówce medycznej, posiadającej umowę z NFZ, zostaniesz wpisany na listę oczekujących, która wyznaczy termin realizacji świadczenia uwzględniając datę wpisu w poprzedniej placówce. W trakcie rejestracji należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej, która zakończyła umowę z NFZ.

 

Pacjencie, jeżeli jesteś w trakcie leczenia a Twoja placówka medyczna rozwiązała umowę z NFZ pamiętaj, że:

 

1. Placówka medyczna ma obowiązek wydać Ci kopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.

2. W przypadku zgłoszenia się do nowej placówki medycznej jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza prowadzącego lub lekarza POZ, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji. 

 

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-opole.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej:

„Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” http://kolejki.nfz.gov.pl/

 

Źródło: Wydział Obsługi Klientów