Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Informacja o zmianach w ustawie

03.10.2017

Opolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. podpisana została ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednym z ważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznych i osobom represjonowanym z powodów  politycznych  prawa do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.);
  • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.).

Ważne!

W  przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

  • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Jednocześnie informujemy, że w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych wyznaczonym  pracownikiem, który zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym osobom  jest Pani  Sylwia Hadrian.

Adres do korespondencji:

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

e-mail: sylwia.hadrian@nfz-opole.pl

numer  telefonu: 77 / 40 20 185

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych