Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla Pacjentów

29.12.2017

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2295), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 918), dotyczącą wymagań obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. w przedmiocie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż świadczeniodawca Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, ul. Mossora 1 zaprzestanie realizacji świadczeń w zakresie pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego i operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1 i SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 2 w zakresie realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

 

Pacjencie, w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielenie świadczeń przez placówkę medyczną, w której byłeś wpisany na listę oczekujących, możesz w celu uzyskania danego świadczenia wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot medyczny.

 

W tym przypadku pamiętaj, że:

1. Placówka medyczna, która zakończyła wykonywanie umowy ma obowiązek wydać Ci oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy zgłosiłeś się do niej. Pamiętaj, że za wydanie zaświadczenia nie wnosisz opłaty.

2. W nowej placówce medycznej, posiadającej umowę z NFZ, zostaniesz wpisany na listę oczekujących, która wyznaczy termin realizacji świadczenia uwzględniając datę wpisu w poprzedniej placówce. W trakcie rejestracji należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej, która zakończyła umowę z NFZ.

 

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-opole.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej:

„Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” http://kolejki.nfz.gov.pl/

Źródło: Wydział Obsługi Klientów