Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów dot. prawa wyboru świadczeniodawcy 28-03-2018

28.03.2018

Pacjencie, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż masz prawo wyboru zarówno świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych jak i szpitala  spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo to oznacza, że posiadając skierowanie do poradni specjalistycznej lub skierowanie do oddziału szpitalnego możesz wybrać dowolną placówkę udzielającą danych świadczeń na terenie całego kraju, o ile dana placówka posiada umowę z właściwym oddziałem NFZ. Jeżeli na Twoim skierowaniu została przez lekarza kierującego wskazana konkretna placówka, nie jesteś zobowiązany do jej wyboru, podobnie jak nie jesteś zobowiązany do wyboru placówki najbliższej miejsca zamieszania.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-opole.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej:

„Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” http://kolejki.nfz.gov.pl/

Powyższe informacje możesz także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, tel. 800 804 008 dla terenu województwa opolskiego.

Podstawa prawna: art. 29-31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.1938.2017 ze zm.)