Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dla świadczeniodawców dot. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

05.09.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 

– kobiety w ciąży,

– świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

– świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

– inwalidzi wojenni i wojskowi,

– kombatanci,

– działacze opozycji antykomunistycznej,

– osoby represjonowane z powodów politycznych.

 

Przypominamy także, iż korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

 

Świadczenie opieki zdrowotnej powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

 

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.