Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

KOMUNIKAT w sprawie zawarcia umowy na DOK

30.08.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie ocenił wniosek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8 na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Dziecięcej Opieki Koordynowanej – DOK.

Umowa z ww. świadczeniodawcą obowiązywać będzie od dnia 1 września 2019 roku.