Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Zapraszamy na „Środę z profilaktyką” do SP ZOZ Centrum w Opolu

15.10.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 16 października 2019 r.            

  w godzinach 09:00-12:00 na dzień „Środa z profilaktyką” w SP ZOZ Centrum w Opolu, ul. Kościuszki 2

 

 

W tym dniu przygotowaliśmy dla Państwa specjalna ofertę.
Na niżej wymienionych stanowiskach będą mieli Państwo możliwość:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wyrobić  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ),
  • uzyskać informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta oraz e-recept,
  • uzyskać informacje na temat realizowanych programów profilaktycznych,
  • uczestniczyć w pokazie diety NFZ (dieta DASH).

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna:

  • wykonać bezpłatne badanie smokelyzerem (aparat do mierzenia poziomu CO w wydychanym powietrzu),
  • uczestniczyć w instruktażu samobadania piersi,
  • skorzystać z alkogogli (służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu),
  • wykonać bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego.

Klub „Amazonka”:

  • uzyskać wsparcie oraz rady dla kobiet dotkniętych rakiem piersi i po mastektomii.