Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń – POZ, AOS i STM

25.03.2020

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie stomatologiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  w celu zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych, w związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa opolskiego przedstawia wykaz  placówek medycznych:

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykaz placówek, w których nastąpiło czasowe zawieszenie działalności

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – wykaz placówek, w których nastąpiło czasowe zawieszenie działalności

 

Leczenie Stomatologiczne – wykaz placówek,  które udzielają świadczeń zdrowotnych

 

Leczenie Stomatologiczne – mapa dostępności

 

Opolski OW NFZ_WSOZ_ wg. stanu na dzień 25 marca 2020 roku.

Źródło: Wydział Organizacyjny