Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Znoszenie ograniczeń obsługi bezpośredniej w Sali Obsługi Klientów w Opolu oraz Punkcie Obsługi Klientów w Nysie.

31.05.2021

Znoszenie ograniczeń obsługi bezpośredniej w Sali Obsługi Klientów w Opolu oraz Punkcie Obsługi Klientów w Nysie

 

Od 7 czerwca 2021 r. wznawiamy pełen zakres obsługi bezpośredniej realizowany w Sali Obsługi Klientów (SOK) w siedzibie Opolu oraz w Punkcie Obsługi Klientów (POK) w Nysie.

Obsługa odbywać się będzie z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce powiązanych z regulacjami prawnymi i zaleceniami.

Sala będzie dostępna dla Klientów w połowie miejsc siedzących.

Przed wejściem każdy z Klientów jest zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym płynem do dezynfekcji oraz posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta. W przypadku, gdy Klient nie posiada środków ochrony osłaniających nos i usta zostanie poinformowany o braku możliwości obsługi i alternatywnych sposobach załatwienia sprawy.

Nadal udostępniamy skrzynki, do których Klienci mogą składać dokumenty. Korespondencja dostarczona do oddziału podlega 24 godzinnej kwarantannie. Nadal zachowujemy zdalną obsługę spraw:

Skrzynka ePUAP:/b5095neto3/SkrytkaESP

 

Adres:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole

 

Godziny otwarcia:

SOK Opole – poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00

POK Nysa – poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

 

Kontakt:

Telefoniczna Informacja Pacjenta: tel. 800 190 590 

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19: tel. 989  lub  (22) 62 62 989