Aktualności dla Pacjenta

Aktualności dla Pacjenta

Skierowania do poradni okulistycznej lub dermatologicznej…

11.02.2015

 

Skierowania do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r, poz. 1138) wprowadzającej wymóg posiadania od 01.01.2015 r. skierowań do poradni okulistycznej i dermatologicznej, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 17 ww. ustawy „Osobom wpisanym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.
W świetle powyższego osobom, które w roku 2014 zostały zapisane na poradę do okulisty lub dermatologa na rok 2015, oraz pacjentom kontynuującym leczenie w powyższych poradniach, świadczenia będą udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Opole, 04.02.2015
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej